EKSTRA DJEVIČANSKO MASLINOVO ULJE
Nono Remiđo


Plodovi buže, karbonace, leccina, bjelice,  pendolina, maraiola i frantoia ubrani na osunčanim južnim padinama pokraj mora između Rovinja i Bala u Istri, lokacija Le Finide i Valade, stapaju se u jedinstveni i harmonični spoj - jušto kako bi volia nono Remiđo.

Randmani su bili niski, najniži čak i 7.4%, pa smo za 1 litru ulja morali prešati 12.3 kilograma maslina. No, utoliko je ulje ove godine i vrijednije.

Visoka kakvoća je osigurana branjem zdravih, nedozrelih plodova ručno sa stabla, mehaničkim prešanjem unutar 12 sati, na temperaturama ispod 27°C.

Vama u slast!
Dizajn: Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Vanđelić